Program za savjetovanje i edukaciju o mentalnom zdravlju „Susret kao lijek“ najnoviji je dio podrške ljudima u pomagačkim djelatnostima, a odvija se kroz edukaciju o dušobrižništvu i savjetovanju. Program je namijenjen osobama u službi, onima koji su umorni i opterećeni, koji su izgorjeli, onima koji pomažu drugima kroz teške životne situacije, a sve s ciljem stvaranja mjesta gdje će se radnici u službi moći fizički i duhovno odmoriti, ali i gdje će moći raditi na sebi, dobiti stručni trening za pomaganje drugima u potrebi na kvalitetan način. Voditelji i predavači programa visoko su obrazovani i stručni ljudi koji dugi niz godina profesionalno rade kršćanska savjetovanja, psihoterapiju i dušobrižništvo.

Opširnije: Pomoć pomagačima - Susret kao lijek (25.6.-2.7.2021.)